Utilizamos cookies de terceros para el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.
Model de gestió per empreses ramaderes

Una visió INNOVADORA i SINGULAR de la gestió econòmica, orientada a la PRESA DE DECISIONS per la millora contínua de l’EFICIÈNCIA.

Per les empreses que volen MILLORAR.

Informes SIMPLES i POTENTS
 • Informe CONTROL MENSUAL: anàlisi continu de la producció. Presenta les incidències, valora la seva repercussió econòmica, i orienta les actuacions correctores a curt termini.

 • Informe BENCHMARKING (Comparatiu): anàlisi semestral que compara l’empresa en el conjunt del sector.

  Presenta els punts FORTS i DÈBILS, i orienta les decisions a mig termini.

Informes SIMPLES i POTENTS
REUNIONS periòdiques

El model SIP inclou un calendari de Reunions periòdiques.

Reunions amb la participació de la direcció de l’empresa, responsables tècnics, consultors de producció i el consultor/col·laborador SIP.

El consultor/col·laborador SIP ajuda a la correcta interpretació dels informes, base a les eventuals decisions de millora.

REUNIONS periòdiques
App DVs: Gestió dades granja

Aplicació on-line per a la recollida de les dades necessàries per a la gestió de la granja:

 • Registre de consums, despeses, producció.
 • Gestió d'estocs (ensitjats, magatzems continus).
 • Informes d’estocs, consums, despeses…
 • Registre dades Agrícola
App DVs: Gestió dades granja
Col·laboració

El Model SIP requereix i integra la participació de:

 • La direcció i responsables de granja
 • El consultor SIP
 • Els consultors externs implicats en la gestió de la granja, amb el major o menor grau de protagonisme. 
Col·laboració
Informes PUNTUALS per PRENDRE DECISIONS

PUNTUALS:

 • L'informe de Control mensual s'obté el mes següent. 
 • L'informe Benchmarking (Comparatiu) s'obté al trimestre següent. 

PRESA DE DECISIONS:

 • Identifiquen les INCIDÈNCIES i els Punts DÈBILS
Informes PUNTUALS per PRENDRE DECISIONS
Experiència

SIP és una empresa especialitzada en la Gestió econòmica d'empreses ramaderes. 

Des de l'any 1999, ajudem a les empreses a prendre decisions que millorin la seva eficiència i resultats. 

Més de 220 empreses porcines d'Espanya (des de les més grans fins a empreses familiars) i altres països confien en el Model SIP per la seva gestió. 

Experiència
METODOLOGIA

El Model SIP se sustenta en una METODOLOGIA pròpia i innovadora, que contempla tant els aspectes tècnics com els organitzatius.

 • Tècnics: Característiques de la granja; definició dels valors de referència; càlcul i presentació dels costos i desviacions.
 • Organitzatiu: Operativa i calendari anual d’activitats; relació amb les empreses.
METODOLOGIA
OPERATIVA i CALENDARI

OPERATIVA establerta per:

 • Implantació INICIAL: incorporació de noves empreses.
 • Funcionament NORMALITZAT: després de l’etapa Inicial.

CALENDARI d’actuacions:

 • Rutina MENSUAL: informes de CONTROL.
 • Rutina ANUAL: informes BENCHMARKING (semestrals) i Reunions.
OPERATIVA i CALENDARI
Contacte CONTINU

La relació i el contacte entre SIP i les empreses usuàries és continu:

 • Cada mes les Empreses envien les dades de les seves granges.
 • Els consultors de SIP revisen les dades, preparen els informes, analitzen les incidències significatives i les remeten a l’empresa, acompanyades dels comentaris pertinents.
Contacte CONTINU
Sistemes d'Informació per la Producció, S.L.
Prats de Lluçanès · Barcelona
C/ Serrat del Peric, 24
08513 Prats de Lluçanès, Barcelona, Spain
Tel: +34 93 850 82 42
Email: sipp@sipconsultors.com