Dades

Utilizamos cookies de terceros para el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.

Dades Mensuals

Conjunt de dades necessàries per calcular el cost de producció en un detall i precisió raonables.

Són dades HOMOGÈNIES: les mateixes dades i criteris en totes les granges.

Les dades mensuals són de diversos tipus:

  • CONSUMS d’alimentació, classificats per tipus.
  • DESPESES de diversos tipus: Sanitat, Reposició, Personal, Energia,...
  • MOVIMENTS d’animals (compra, venda).
  • PRODUCCIÓ i venda de llet.
  • CENS Vaques i  distribució.

Les dades es recullen en el transcurs del mes següent, amb la qual cosa: 1) és més fàcil detectar i corregir les possibles incidències, i 2) permet disposar d’una visió clara de l’evolució del cost i dels factors de producció.

Les dades mensuals es poden preparar de diverses formes: mitjançant l'App on-line o en arxiu (format Excel, XML,...).

Següent
Sistemes d'Informació per la Producció, S.L.
Prats de Lluçanès · Barcelona
C/ Serrat del Peric, 24
08513 Prats de Lluçanès, Barcelona, Spain
Tel: +34 93 850 82 42
Email: sipp@sipconsultors.com