Informes

Utilizamos cookies de terceros para el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.

Informe - CONTROL MENSUAL

La seva funció és l’avaluació continua i puntual del nivell de compliment dels Estàndards assignats amb la valoració econòmica de les eventuals desviacions.

La immediatesa de l’informe (mes següent) facilita la ràpida detecció de les incidències i propicia l’aplicació immediata de mesures correctores. En els mesos següents, l’informe ens mostrarà el nivell d’eficàcia d’aquestes mesures.

L’informe, encara que sigui de freqüència mensual, presenta:

  • Acumulat- Últims 6 mesos: Estàndards – Real – Desviació.
  • Acumulat - Any en curs: Estàndards – Real – Desviació.
  • Valors reals dels últims 6 meses, mes a mes.

L’informe CONTROL MENSUAL es confecciona en suport Excel, que permet operar directament amb les dades de l’informe.

BENCHMARKING (COMPARATIU)

És el test periòdic que analitza i presenta els punts FORTS i punts DÈBILS de l’empresa, en relació al grup homogeni de la BBDD de SIP.

La freqüència de l’informe és semestral:

  • 1r semestre: inclou 6 mesos.
  • 2n semestre: inclou tot l’any.

Complementa l’informe Control mensual aportant una visió de 6-12 mesos, orientant les decisions a mig-llarg termini.

Com en el cas del Control mensual, l’informe prioritza l’anàlisi dels Factors productius determinants del Cost de producció.

AnteriorSegüent
Sistemes d'Informació per la Producció, S.L.
Prats de Lluçanès · Barcelona
C/ Serrat del Peric, 24
08513 Prats de Lluçanès, Barcelona, Spain
Tel: +34 93 850 82 42
Email: sipp@sipconsultors.com