Referències

Utilizamos cookies de terceros para el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.

Referències - ESTÀNDARDS

Valor de REFERÈNCIA establert per cada Factor productiu, que permet analitza i valorar de forma automàtica el seu resultat.

Descriuen el nivell que considerem CORRECTE per calcular cada Factor productiu, en CONDICIONS NORMALS de funcionament.

A partir dels valors estàndard assignats a cada factor productiu, es calcula el cost de producció estàndard.

Es defineixen per cada empresa, d’acord a les seves característiques i possibilitats. Podran ser valors millors o pitjors que els valors mitjans sectorials.

S’utilitzen mensualment en l’informe de CONTROL MENSUAL. Es revisen i actualitzen anualment.

Referències – VALORS MITJANS

Valors mitjans (Benchmarks) per cada concepte de despesa i factor de producció, obtinguts a partir del grup d’empreses d’una zona o país. En el procés de càlcul s’obté cada referència:

  • Valor mitjà.
  • Valors Límits 15% (inferior-superior): llindar per situar el rang del 15% de valors més baixos i alts.

Es calculen semestralment.

Són la referència utilitzada en l’informe BENCHMARKING semestral, ajustats a les condicions particulars (pesos) de cada empresa.

AnteriorSegüent
Sistemes d'Informació per la Producció, S.L.
Prats de Lluçanès · Barcelona
C/ Serrat del Peric, 24
08513 Prats de Lluçanès, Barcelona, Spain
Tel: +34 93 850 82 42
Email: sipp@sipconsultors.com