ModelSIP

Utilizamos cookies de terceros para el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.
Informació

REFERÈNCIES

Estàndards i Valors Mitjans

DADES mensuals

Producció, consums, despeses, existències

INFORMES

Control Mensual, Benchmarking.

Operativa-Calendari

Operativa INICIAL

Implantació inicial del Model.

Rutina MENSUAL

Dades i informe Mensual.

Rutina ANUAL

Reunions i Informe semestral/anual

Suport

METODOLOGIA

Estructura, costos i desviacions, informes.

RECURSOS

Mitjans tècnics i humans.

COL·LABORACIÓ

Reunions i contacte continu SIP-Empresa

Sistemes d'Informació per la Producció, S.L.
Prats de Lluçanès · Barcelona
C/ Serrat del Peric, 24
08513 Prats de Lluçanès, Barcelona, Spain
Tel: +34 93 850 82 42
Email: sipp@sipconsultors.com