Recursos

Utilizamos cookies de terceros para el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.

Simulador on-line de costos de producció de llet

Sim-V

Simulador que calcula el cost de producció de llet a partir dels diferents paràmetres tècnics i econòmics de la granja.

Inclou uns valors de REFERÈNCIES que simplifica el seu ús:

  • Permet simular el cost informant només dels paràmetres que interessen.
  • Presenta la incidència en el cost per la variació dels paràmetres (Com varia el cost final si augmento el paràmetre X un 3% i redueixo el paràmetre Y un 6%?).

Entre les seves característiques destaquem:

  • Agilitat d’ús.
  • Registre de les Simulacions realitzades i possibilitat de recuperar-les posteriorment (només Usuaris registrats).

El simulador està a disposició dels nostres clients i dels tècnics del sector. Accés al simulador

Si desitja més informació CONTACTEU amb nosaltres.

App on-line per a la recollida de dades

DVs

El primer pas per poder obtenir uns costos fiables i puntuals és recollir mensualment els fets econòmics de la granja.

L’app DVs és l'eina informàtica desenvolupada per SIP per facilitar la gestió i recollida dels fets econòmics de la granja. Inclou:

  • Gestió dels ENSITJATS i matèries en MAGATZEM.
  • Càlcul dels consums mensuals d’alimentació a partir de Fórmules i Racions.
  • Registre de les Despeses, Consums, Producció i Moviments d’animals.
  • Informes diversos: estocs de matèries, d’ensitjats, resum de despeses, etc.

L’app DVs està específicament dissenyada per cobrir les necessitats de les granges de Vaques de llet.

Si desitja més informació CONTACTEU amb nosaltres.

Captura automàtica de les dades de Comptabilitat

CONVERSOR

El CONVERSOR és una eina desenvolupada sobre EXCEL per la captura automàtica de les dades mensuals de la Comptabilitat de l’Empresa (Compres-Despeses i Vendes) que interessen pel càlcul de costos.

  • Llegeix les dades comptables i les agrupa i classifica per epígraf de costos.
  • Selecciona les despeses de Comptabilitat que corresponen a l’activitat Ramadera.

Amb aquesta eina es recullen de forma automàtica una bona part de les dades que interessen pels costos.

Si desitja més informació i/o accés al simulador CONTACTEU amb nosaltres.

Sistemes d'Informació per la Producció, S.L.
Prats de Lluçanès · Barcelona
C/ Serrat del Peric, 24
08513 Prats de Lluçanès, Barcelona, Spain
Tel: +34 93 850 82 42
Email: sipp@sipconsultors.com