Utilizamos cookies de terceros para el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.

Info Simulador

Aquest SIMULADOR DE COSTOS permet:

  • Calcular el cost de producció, a partir dels paràmetres productius.
  • Observar la repercussió econòmica per la variació de qualsevol paràmetre: com afecta en el cost l’increment de A...o la reducció de B i l’increment de C...

L’anomenem COMPARATIU perquè l’operativa es recolza sempre en una REFERÈNCIA prèvia, que és un conjunt de valor típics, raonables.

Aquest enfocament (comparatiu) aporta:

  • Agilitat: no és necessari entrar tots els paràmetres per obtenir el cost (pels paràmetres no informats, s'assumeixen els valors de la Referència).
  • Un doble resultat: 1) Cost a partir dels paràmetres de la Simulació i, 2) Repercussió econòmica derivada de la variació de cada paràmetre (com afecta el cost l’increment d’un 4% a..).

L’OPERATIVA és senzilla:

  1. Indicar el nombre de Vaques presents a la granja.
  2. Operar els diversos paràmetres de la Simulació: presenta interactivament el cost actualitzat i la repercussió econòmica de cada factor.

Si desitja que les seves Simulacions quedin registrades, per recuperar-les i revisar-les posteriorment, és necessari donar-se d'alta com Usuari. Si ho desitja, CONTACTI amb nosaltres.

Sistemes d'Informació per la Producció, S.L.
Prats de Lluçanès · Barcelona
C/ Serrat del Peric, 24
08513 Prats de Lluçanès, Barcelona, Spain
Tel: +34 93 850 82 42
Email: sipp@sipconsultors.com