Empresa

Utilizamos cookies de terceros para el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.

SIP Consultors

SIP és una empresa de consultoria especialitzada en la gestió econòmica d'empreses ramaderes.

Des de l'any 1999, aportem la nostra visió i el nostre model de gestió per ajudar a les explotacions ramaderes a millorar la seva eficiència i competitivitat.

ORÍGENS

SIP es va fundar l’any 1999 en una zona amb una llarga tradició porcina (nord de Barcelona).

Es va desenvolupar una 1ª versió del Model SIP: un model basat en una metodologia innovadora i rigorosa, que inclou informes simples i potents, i una dinàmica de relació contínua amb els clients.

Els fundadors van ser un veterinari i un enginyer industrial, que van aportar les seves experiències en la producció porcina i gestió de costos de producció, i un gran entusiasme per aportar al sector un servei novador i de gran utilitat.

EQUIP SIP

L’equip de consultors de SIP està integrat per 8 persones: la majoria enginyers i veterinaris. Tots amb una sòlida formació en el Model SIP i un alt nivell de motivació:

 • Pep Font: veterinari. Co-fundador de SIP.
 • Josep Bernaus: enginyer industrial. Co-fundador de SIP.
 • Judit Argerich: veterinària.
 • Joan Rocadembosch: enginyer agrònom.
 • Olga Miró: enginyera agrònoma.
 • Laia Cordón: llicenciada en ciència i salut animal.
 • Just Font: enginyer agrònom.
 • Carme Roset: administració.

SIP AL SECTOR

SIP és la referència en costos de producció porcina a Espanya.

Les informacions publicades per SIP són utilitzades sovint a Jornades tècniques.

 • Membre del grup InterPIG des de l’any 2006.
 • Col•laboradors de l’administració: informes econòmics periòdics per la Generalitat de Catalunya.
 • Jornada SIP: organitzada cada 2 anys amb una gran participació del sector.
 • Ponències en Jornades i Congressos a nivell espanyol i internacional: freqüent participació dels consultors SIP.
 • Col•laboració amb la Universitat: cursos i tallers en diverses universitats espanyoles.
 • Presència significativa a Itàlia i Portugal.

PRESÈNCIA NACIONAL I INTERNACIONAL

SIP es va fundar a la província de Barcelona, una de les regions europees més rellevant en producció porcina.

La presència de SIP és especialment alta a Catalunya i en el conjunt d’Espanya, però també té presència en altres països europeus (Itàlia i Portugal).

La nostra vocació i aposta de futur és ampliar la presència internacional, tant a dins com a fora d’Europa.

BASE DE DADES SIP

La base de dades de SIP recull informació mensual de la producció, despeses i consums de les empreses usuàries:

 • HOMOGÈNIA: en totes les granges les mateixes dades amb els mateixos criteris.
 • DETALLADA: són dades a nivell de granja i fase productiva.
 • FIABLE: les dades es filtren i es comproven en origen i destí.

Constitueix una font d’informació de gran valor, utilitzada per realitzar l’informe Benchmarking i publicar articles tècnics d’utilitat pel sector.

COL·LABORADORS

Per tal d’arribar a molts dels nostres clients actuals, ens hem recolzat amb Col•laboradors externs, professionals que tenen un bon coneixement del sector en una zona o país.

Amb ells, hem pogut arribar a clients que d’una altra forma hauria estat molt més difícil o impossible.

Estem sempre oberts a nous col•laboradors que ens permeten portar el nostre Model a noves zones o països.

Si esteu interessats, contacteu amb nosaltres.

Sistemes d'Informació per la Producció, S.L.
Prats de Lluçanès · Barcelona
C/ Serrat del Peric, 24
08513 Prats de Lluçanès, Barcelona, Spain
Tel: +34 93 850 82 42
Email: sipp@sipconsultors.com