+Serveis

Utilizamos cookies de terceros para el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.

Complementàriament al Model SIP, oferim altres serveis sempre orientats a la visió econòmica de la producció porcina:

 • Vendes: aplicació on-line pel registre i anàlisi de les vendes.
 • Logística (LOG): aplicació on-line per la gestió de càrregues a escorxador.
 • Registre de Dades Diàries (RDDs): aplicació on-line per l'administració de les dades de l'empresa.
 • Altres: Anàlisi costos de CIAs (Centres de producció de dosis), valoracions econòmiques, Simuladors, etc.

Vendes (AVE)

Aquesta aplicació on-line amb la 1ª versió l’any 2014 i millorada any rere any, té com a objectiu el registre de les vendes a l’escorxador, i l'anàlisi en relació amb el preu de referència de la zona o país.

 • Registre de les vendes a escorxador. Amb opció d’informar un o més Classificadors (Destí, Origen, Tipus d’animals i Producte).  
 • Informes d’ANÀLISI: avaluació i evolució del descompte, per períodes, Destí, Tipus animal, etc.
 • Informes COMPARATIUS:  

  - Semestral: comparació semestral del descompte i l’estacionalitat amb el grup SIP.

  - Avanç mensual: descompte comparat amb el grup SIP fins a l’últim mes amb dades.

Disponible també la versió App per a dispositiu mòbil per a Android i iOS.

Logística (LOG)

Aplicació on-line amb la 1ª versió de l’any 2019. És una eina per a la gestió de les càrregues a escorxador i el flux d’animals entre granges.

 • Proposta setmanal de càrregues a escorxador, i Previsió de sortides a escorxador a 3-4 mesos vista.
 • Gestió (i proposta), del flux d’animals: de Transició a Engreix, i de Mares a Transició.
 • Estimació del pinso necessari fins al final del Lot.
 • Informes d’Ocupació i Disponibilitat de les Granges.

Dades: importació setmanal de moviments a les granges, desde l’ERP de l’empresa.

Operador: és una aplicació al núvol, operada pel mateix usuari, i amb el suport de SIP.

Registre de Dades Diàries (RDDs)

La RDDs és una eina on-line per l’administració de les dades de l’Empresa. Té com a objectiu tenir un registre únic de les dades, tant pels moviments econòmics comptables (factures) com no comptables (exemple: moviments d’animals). Pot contemplar diversos tipus d’activitats.

A més a més:

 • Genera les dades mensuals (DMs), les vendes (AVE) i la logística (LOG).
 • Genera arxiu de traspàs amb assentaments comptables.
 • Facilita informes d’activitat i de Control de lots.

Altres

Altres serveis disponibles:

 • Anàlisis costos CIA: servei per la Gestió econòmica dels Centres de producció de dosis.
 • Valoracions econòmiques: valoracions de granges (amb objecte d'una compravenda...), de l’impacte econòmic causat per alguna incidència externa, de buits sanitaris totals o parcials, etc.
 • Simuladors: Ens referim a les eines de càlcul creades amb una finalitat específica, que permeten realitzar una simulació a partir de certes premisses. La finalitat més comuna dels simuladors que hem desenvolupat és el càlcul de l’impacte econòmic (i taxes de retorn), per l’administració d’un determinat tractament sanitari.
Sistemes d'Informació per la Producció, S.L.
Prats de Lluçanès · Barcelona
C/ Serrat del Peric, 24
08513 Prats de Lluçanès, Barcelona, Spain
Tel: +34 93 850 82 42
Email: sipp@sipconsultors.com