+Serveis

Utilizamos cookies de terceros para el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.

Complementàriament al Model SIP, oferim altres serveis sempre orientats a la visió econòmica de la producció porcina:

 • Vendes: App on-line pel registre i anàlisi de les vendes (AVE).
 • Anàlisi costos de CIAs (Centres de producció de dosis).
 • Valoracions econòmiques.
 • Simuladors.
 • Altres.

Vendes (AVE)

Aquesta app on-line desenvolupada la 1ª versió l’any 2014, té com a objectiu el registre de les vendes a l’escorxador, i l'anàlisi en relació al preu de referència de la zona o país. Té 2 versions:

 1. Versió BASE: orientada a obtenir l’informe COMPARATIU semestral-anual del preu real obtingut, enfront del grup d’empreses de la zona o país.
 2. Versió ANÀLISI: orientada a l’anàlisi de les vendes amb detall:
  • Registre de les vendes a escorxador per viatge: opcions d’informar Origen (Granja o grup de granges), Destí (escorxador), Tipus animal, etc.
  • Informes d’ÀNALISI: per períodes, Origen, Destí, Tipus animal, etc.
  • Informe COMPARATIU semestral-anual.

Anàlisi de costos de CIA

Seguint la mateixa filosofia que inspira el Model SIP, hem desenvolupat el servei per la Gestió econòmica dels Centres de producció de dosis.

A partir de les dades mensuals de la producció i despeses de la granja, i de les Referències (Estàndard) que es defineixen particularment en cada cas, elaborem l’informe d’ANÀLISI que senyala les desviacions entre els estàndards i la realitat, valorades en €.

Entre els clients d’aquest servei s’inclouen: a) empreses dedicades a la producció i venda de dosis, i b) empreses de producció porcina que disposen de centre/s propi/s per la producció de dosis.

Valoracions Econòmiques

A petició dels nostres clients, hem efectuat amb freqüència valoracions econòmiques de diversos tipus:

 • Valoracions de granges (amb objecte d'una compravenda...)
 • Valoració de l’impacte econòmic causat per alguna incidència externa.
 • Valoració de buits sanitaris, totals o parcials
 • Etc.

La informació de la nostra base de dades i la nostra experiència en el sector, especialment des del prisma econòmic, ens avala per oferir una valoració rigorosa.

Simuladors

Ens referim a les eines de càlcul creades amb una finalitat específica, que permeten realitzar una simulació a partir de certes premisses.

La finalitat més comuna dels simuladors que hem desenvolupat és el càlcul de l’impacte econòmic (i taxes de retorn), per l’administració d’un determinat tractament sanitari.

Sistemes d'Informació per la Producció, S.L.
Prats de Lluçanès · Barcelona
C/ Serrat del Peric, 24
08513 Prats de Lluçanès, Barcelona, Spain
Tel: +34 93 850 82 42
Email: sipp@sipconsultors.com