Utilizamos cookies de terceros para el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.
Model de gestió per empreses ramaderes

Una visió INNOVADORA i SINGULAR de la gestió econòmica, orientada a la PRESA DE DECISIONS per la millora contínua de l’EFICIÈNCIA.

Per les empreses que volen MILLORAR.

Per TOT TIPUS d'empreses

Més de 200 empreses de diferents mides (de 200 a 100.000 mares) utilitzen el Model SIP per la gestió econòmica de les seves granges.

La majoria de les grans empreses espanyoles del sector confien en el Model SIP per la millora contínua de la producció.

S’adapta a les diferents modalitats productives: producció contínua o per lots; mitjans propis o en contracte (integració), cicles tancats o producció per fases, etc.

Per TOT TIPUS d'empreses
Informes SIMPLES i POTENTS
 • Informe CONTROL MENSUAL: anàlisi continu de la producció. Presenta immediatament les incidències, valora la seva repercussió econòmica, i orienta les actuacions correctores a curt termini.

 • Informe BENCHMARKING (Comparatiu): anàlisi semestral que compara l’empresa en el conjunt del sector.

  Presenta els punts FORTS i DÈBILS valorats, i orienta les decisions a mig termini.

Informes SIMPLES i POTENTS
REUNIONS periòdiques

El model SIP inclou un calendari de Reunions periòdiques.

Reunions amb la participació de la direcció de l’empresa, responsables tècnics, consultors de producció i el consultor SIP.

El consultor SIP ajuda a la correcta interpretació dels informes, base a les eventuals decisions de millora.

REUNIONS periòdiques
EXPERIÈNCIA
 • Des de l’any 1999.
 • Més de 200 empreses.
 • 800 granges de mares.
 • Gairebé 1 milió de mares.
 • 20 milions de porcs anuals.
EXPERIÈNCIA
OPERATIVA i CALENDARI

OPERATIVA establerta per:

 • Implantació INICIAL: incorporació de noves empreses.
 • Funcionament NORMALITZAT: després de l’etapa Inicial.

CALENDARI d’actuacions:

 • Rutina MENSUAL: informes de CONTROL.
 • Rutina ANUAL: informes BENCHMARKING (semestrals) i Reunions.
OPERATIVA i CALENDARI
Model SIP

Model de gestió per empreses ramaderes

Una visió INNOVADORA i SINGULAR de la gestió econòmica, orientada a la PRESA DE DECISIONS per la millora contínua de l’EFICIÈNCIA.

Per les empreses que volen MILLORAR.

Model SIP
Contacte CONTINU

La relació i el contacte entre SIP i les empreses usuàries és continu:

 • Cada mes les Empreses envien les dades de les seves granges.
 • Els consultors de SIP revisen les dades, preparen els informes, analitzen les incidències significatives i les remeten a l’empresa, acompanyades dels comentaris pertinents.
Contacte CONTINU
METODOLOGIA

El Model SIP es sustenta en una METODOLOGIA pròpia i innovadora, que contempla tant els aspectes tècnics com els organitzatius.

 • Tècnics: Estructura econòmica de l’empresa; definició dels valors de referència; càlcul i presentació dels costos i desviacions.
 • Organitzatiu: Operativa i calendari anual d’activitats; relació amb les empreses.
METODOLOGIA
Clients Satisfets

El model SIP ajuda a les empreses a millorar els seus resultats.

El nivell de satisfacció entre les empreses del grup SIP és molt alt.

Clients Satisfets
Sistemes d'Informació per la Producció, S.L.
Prats de Lluçanès · Barcelona
C/ Serrat del Peric, 24
08513 Prats de Lluçanès, Barcelona, Spain
Tel: +34 93 850 82 42
Email: sipp@sipconsultors.com